Παρουσιάση έργου

  • OliveOil

  • Περιγραφή: Ελαιοτριβείο
  • Περιοχή: Αθήνα
  • Σημείωση: Το έργο μας ανατέθηκε μέσω της συνεργασίας μας με άλλη εταιρία του χώρου.