Παρουσιάση έργου

  • Tabakos Leather

  • Περιγραφή: Κατάστημα Δερμάτινων
  • Περιοχή: Αθήνα
  • Σημείωση: Το έργο μας ανατέθηκε μέσω της συνεργασίας μας με άλλη εταιρία του χώρου.