Παρουσιάση έργου

  • Tarshish Shipping Ltd

  • Περιγραφή: Ναυτιλιακή Εταιρία
  • Περιοχή: Αθήνα
  • Σημείωση: Το έργο μας ανατέθηκε μέσω της συνεργασίας μας με άλλη εταιρία του χώρου.