Παρουσιάση έργου

  • VECO

  • Περιγραφή: Εταιρία Ανακύκλωσης
  • Περιοχή: Αθήνα
  • Σημείωση: Το έργο μας ανατέθηκε μέσω της συνεργασίας μας με άλλη εταιρία του χώρου.